"Sdružení Plaňanští zvoníci"

Plaňanští zvoníci jsou občanské sdružení založené podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Sídlem jsou Plaňany.
Adresa: Tyršova 258, 28104 Plaňany

Sdružení je řádně registrováno u Ministerstva vnitra ČR od 11.1.2002 . Na své poslední schůzi zvolili  členové předsedou výboru sdružení pana MUDr M.Malečka, jednatelem pana Jaroslava Šteflaa hospodářem sdružení pana I. Vokřála. Na ustavující schůzi byl schválen roční příspěvek v minimální výši 50,- Kč na člena.

Ze stanov sdružení :

Cíle činnosti

Cílem činnosti sdružení je povzbuzení zájmu o historické, kulturní a přírodní památky v obci Plaňany a okolí a podchycení dokladů o nich. Sdružení sleduje stav těchto památek. Snaží se o jejich povznesení, popularizaci a zpřístupnění. Zabývá se jejich obnovou a využitím v souladu s historickým určením a současnými potřebami obce, vlastníků a občanské veřejnosti. Vyjadřuje se k hospodaření s prostředky vynaloženými na ochranu a obnovu památek v obci. Vyjadřuje se k jejich využití a zpřístupnění.

Práva a povinnosti členů


Členství ve spolku, podíl na jeho činnosti a plnění povinností z členství vyplývajících je dobrovolné. Každý člen má právo podílet se na činnosti spolku a spolurozhodovat o ní. Každý člen má právo hlasovat na členské schůzi, kde má každý člen 1 hlas. Každý člen má právo navrhnout do výboru kteréhokoliv jiného člena a každý má právo volit a být volen do výboru sdružení. Každý člen má povinnost zaplatit členský příspěvek.

Celé znění stanov a zápisy ze schůzí jsou k dispozici členům a zájemcům o členství u členů výboru.
Pokud máte zájem o členství v našem sdružení, poskytneme informace na telefonu728216068, nebo e-mailem na adrese ivokral_bimbo@mujweb.cz
V Plaňanech můžete kontaktovat kteréhokoliv člena výboru.