Plaňanští zvoníci - stručný přehled dosavadní činnosti - hlavní akce


ROK 2000

- leden-březen 2000 úklid zvonice, oprava hodin na starém kostele
- červenec- srpen 2000 přízemí zvonice 1. část expozice výstavy
- prosinec 2000 dětský keramický betlém, zpřístupnění starého kostela po více než 20 letech

ROK 2001

- 1.polovina roku 2001 opravy v kostele a zvonici,
- 1.září 2001 otevření druhé části výstavy ve zvonici, 1. Plaňanské zvonění
- prosinec 2001 vánoční trh, koncert dětí a sboru v kostele
- 24. prosince mše v kostele po dlouhé době církví nepoužívaném, výstava betlémů
(4 velké betlémy včetně nově vyrobeného keramického ve výtvarném kroužku místní ZŠ)

ROK 2002

- leden 2002 registrováno občanské sdružení
- březen -duben 2002 výstava fotografií, obecních kronik a dokumentů
panely s kopiemi starých fotografií význačných míst a objektů v Plaňanech a fotografie současné
- změny objektů, nové pohledy na místa, současný stav památek apod. fotografie význačných osobností - faráři, starostové, kronikáři apod.,ukázky kronik
květen-červen2002 výstava o bitvě u Kolína
srpen 2002 2. ročník Plaňanského zvonění, výnos věnován škole jako příspěvek na povodňovou sbírku pro školu
výstava fotografií z oslav bitvy u Kolína - p. Čáslava
oprava cimbálů na hodinách

ROK 2003

květen 2003 Kouřimské městské slavnosti
červenec 2003 - oprava varhan
srpen 2003 3. ročník Plaňanské zvonění
září 2003 Sen noci kouřimské - ohňové představení
prosinec 2003 1. vánoční varhanní koncert

ROK 2004

březen 2004 - projekt a dotace od obce 8000,-
srpen 2004 - 4. ročník Plaňanské zvonění
záři 2004 Dny EHD Kolín
září 2004 Sen noci kouřimské
prosinec 2004 vánoční koncert sboru Dulcia Carmina ve škole

ROK 2005

duben - květen 2005 - výtvarná soutěž pro děti
srpen 2005 5. ročník Plaňanské zvonění
září 2005 EHD - Kolín
září 2005 - Kouřim - muzeum - muzejní noc
říjen 2005 - projekt pro grant na rok 2006 - Stč.kraj - 15000,-
prosinec 2005 vánoční varhanní koncert

ROk 2006

srpen 6. ročník Plaňanské zvonění
srpen -září 2006 - výstava Plaňany na přelomu 19. a 20. století
staré pohledy, historické dokumenty a předměty se vztahem k Plaňanům a okolí
září 2006 Sen noci kouřimské
prosinec 2006 adventní varhanní koncert

ROK 2007

duben 2007 - příprava projektu Jan Nepomuk - propagace, spolupráce s obcí
květen 2007 Klášterní Skalice - oslavy 650. výročí založení obce
srpen 2007 7. ročník Plaňanského zvonění
říjen- prosinec - zpracování projektů na granty a dotace na "Kulturní rok 2008"
a na budování spolkového a informačního centra ve spolupráci s církví československou husitskou v Plaňanech