Plaňanští zvoníci - stručný přehled dosavadní činnosti - hlavní akce

ROK 2010


Statické zajištění kostela
Dokončení spolkové místnosti a výstavní síně
Zahájení prací na farní kanceláři - podlaha, stěny , strop, omítky a rozvod elektřiny

- výstava o spolku TYL

- 10. ročník Plaňanského zvonění

- vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka - Vivat Comenius

- Dny EHD v září 2010
ROK 2009

- beseda s cestovatelem o Asii a Novém Zélandě spojená s promítáním

- 9. ročník Plaňanského zvonění

- setkání  přátel s hudbou 60tých let

- Dny EHD

- koncert skupiny OASA v kostela CČSH na podporu sbírky na opravu varhan

- adventní varhanní koncert Elišky Josifové a Zděnky Nečesané

- vánoční jarmark školy- dětská vystoupení v kostele

ROK 2008

- výstavba sociálního zařízení, spolkové místnosti a výstavní síně na faře

financováno z grantů a darů  Nadace Partnerství - TPCA - program pro Kolínsko (90.000), ČSOB - pro bohatší život (30.000)

- 8. ročník Plaňanského zvonění v rámci Kulturního roku Plaňanských zvoníků

- dny EHD - otevření památek v Plaňanech 


Roky 2000 - 2007 zde