AKCE

ORATORIUM MISTR JAN HUS od Richarda Pachmanna

Dny Evropského historického dědictví
V Plaňanech 10. a 11. září 2011 9-12 a 13-17 hodin. Prohlídky kostelů  a zvonice s průvodcem
Výstava na faře. Filmy a fotografie Plaňany a Podlipansko

PLAŇANSKÉ ZVONĚNÍ 2011

Program pro děti i dospělé. Od 14 hodin divadlo, klaun, od 16hodin požehnání praporu a městyse
Večer od 19 hodin bude v novém kostele tradiční varhanní koncert

 

DALŠÍ FOTO Z PLAŇANSKÉHO ZVONĚNÍ 2011

Socha sv. Jana Nepomuckého

Úřad městyse dokončuje realizaci restaurování a znovuodhalení barokní sochy sv.Jana Nepomuckého. Tato socha stávala od roku 1759 na náměstí v Plaňanech. Po anketě a v souladu s vyjádřením památkářů, neboť socha je památkou zapsanou v ústřední seznamu památek ČR, bude letos instalována na severní konec náměstí.

Plaňanští zvoníci se rozhodli podpořit instalaci sochy a dokončení parkové úpravy zeleně kolem ní. Zpracovali projekt pro grantové řízení a podali jejdo  programu financovaného TPCA – Partnerství pro Kolínsko. Těchto projektů bylo podáno několik desítek. Stali jsme se jedním z 18ti vybraných žadatelů z okresu Kolín, Nymburk a Kutná Hora, kteří v náročném výběrovém řízení uspěli  Grant ve výši 60.000 bude rozhodujícím způsobem financovat umístění sochy a dotvoření náměstí.

Slavnostní odhalení sochy mělo být součástí 11. ročníku Plaňanského zvonění, které se uskuteční 27.8.2011 v Plaňanech.  Bohužel, vzhledem k pozdržení restaurátorských prací, bude socha instalována až v podzimních měsících

 

předání šeku v TPCAobhajoba projektu